شرکت  Business2Batumi  با همکاری شرکت آمارنگار با در اختیار داشتن کارشناسانی خبره  و با استفاده از متد روز، این امکان را برای تولید کنندگان و شرکتهای خدماتی فراهم آورده است تا که بتوانند قبل از استفاده از منابع خود در یک کسب ‌و‌کار، آن را امکان سنجی کرده و تمام زوایای آن را بررسی نماییند .