سیاست های تشویقی دولت گرجستان در سالهای اخیر باعث گردیده ، بازار املاک و مستقلات گرجستان یکی از پررونق ترین بازارهای مسکن در منطقه قفقاز و بالکان باشد  (( من جمله گارانتی صحت و سلامت تمامی نقل و انتقالات ملکی توسط دولت )) .